Placeholder image

Van Cleef & Arpels l คอลเลคชั่น Frivole 2020

Van Cleff & Aprels
Springtime Bouquets

ในทุกปี เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองให้แก่การมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิ Van Cleef & Arpels จะออกแบบผลงานเครื่องประดับ ซึ่งเต็มไปด้วยความอ่อนหวาน และสดใส เพื่อยกย่องความงดงามแห่งธรรมชาติ ด้วยกลีบดอกที่กำลังผลิบานเผยความล้ำค่าจากมวลรัตนชาติบนตัวเรือนโลหะหรูหรา จำลองแบบลายดอกไม้ถัก Frivole collection ขอแนะนำเครื่องประดับใหม่อีกแปดสไตล์ อันรวมถึงกำไลหนึ่งวงกับเครื่องประดับ ซ่อนเวลาอีกสองเรือนความเป็นเลิศทางงานฝีมือของเมซงได้มอบชีวิตให้แก่ประกายสุกสกาวของวงกลีบดอกไม้ ที่ล้อแสงแต่งผิวกระจ่างตา

Frivole
Delicate Floral Blooms
Bouquets of light

สำหรับปีนี้ เครื่องประดับ “ฟริวอล” หรือ Frivole collection ขอแนะนำสองงานออกแบบใหม่ ซึ่งนำวงกำไลทองคำสีเหลืองขัดผิวเงางามมารองรับแผ่นโมทิฟดอกไม้ระยับแสง
กำไลดอกไม้ 7 ดอก ปลุกความสดใส มีชีวิตชีวาท่ามกลางความหลากหลายในธรรมชาติ ผ่านการจำลองแบบวงกลีบดอกไม้ขนาดต่างๆ มาอยู่ร่วมกันดุจจัดช่อบูเกต์ งานฝีมือขัดผิวเงาวาวราวกระจก ช่วยทวีประกายสุกสกาวให้แก่เนื้อทองคำเลอค่าทวีความเข้มแสงสะท้อนจากกลีบดอกรูปหัวใจเรียงรายรอบเกสร เพชร ทั้งแบบเพชรเดี่ยว และเกสรเพชรสามเม็ด
และยังเป็นครั้งแรกที่บรรดาดอกไม้ฉ่ำแสงตะวัน ถูกนำมาจัดช่อร่วมกันเป็นเครื่องประดับซ่อนเวลาภายใต้ช่อพฤกษาจรัสแสงติดตั้งแกนเดือยหมุน คือ หน้าปัดนาฬิกาฝังเพชรเรียงแถวแบบจิกไข่ปลา ความละเอียดอ่อนเชิงสุนทรียศิลป์ของช่างทำเครื่องประดับ แสดงตัวอย่างโดดเด่นจากการเรียงซ้อนกลีบพฤกษาทองคำขัดผิวขึ้นเงา ก่อโครงสร้างสามมิติให้เวลาได้เผยตัวท่ามกลางบรรยากาศแห่งฤดูใบไม้ผลิ

Sparkling Flower

งานฝีมือทองคำขาวฝังเพชรเรียงแถวจิกไข่ปลา ปรากฏตัวในรูปแบบของสร้อยข้อมือรุ่นใหม่ร้อยดอกไม้ 5 ดอกสำหรับเป็นคู่เติมเต็มความครบครันให้แก่สร้อยคอร้อยดอกไม้ 9 ดอก โมทิฟจำลองแบบดอกไม้ถักต่างขนาด ถูกนำมาจัดตำแหน่งเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเพื่อรองรับเพชรใสระยับแสงแต่งข้อมือ

ท่ามกลางบรรดาเครื่องประดับในคอลเลคชั่นใหม่ แหวนหว่างนิ้วหรือ Between the Finger Ring นำเสนอลูกเล่น “หัน-หน้า-คุยกัน” ของสองปลายเปิดบนตัวเรือนวงแหวน ระหว่างช่อดอกไม้สามดอกเจ้าของกลีบทองคำขาวขัดผิวเงาราวกระจก กับดอกไม้ฝังเพชรจิกไข่ปลาดอกเดี่ยว บทสะท้อนถึงงานออกแบบสัญลักษณ์ประจำเมซง นั่นคือการจัดสัดส่วนแบบอสมมาตร ได้จุดประกายจินตนาการถึงความสดใส มีชีวิตชีวาของธรรมชาติฤดูใบไม้ผลิได้อย่างละเมียดละไม

Precious metamorphosis

และปีนี้ Van Cleef & Arpels ยังนำลูกเล่นทางการพลิกแพลง ดัดแปลงวิธีสวมใส่มาใช้กับเครื่องประดับฟริวอลทองคำขาวฝังเพชรจิกไข่ปลาถึงสองแบบ นั่นก็คือจี้เข็มกลัดกับเครื่องประดับซ่อนเวลา
เพื่อรองรับกับโอกาส ความต้องการ และทุกอารมณ์ปรารถนา จี้สร้อยคอตัวเรือนขนาดใหญ่ สามารถเผยความงามอยู่บนสร้อยคอสายโซ่ทองคำขาว หรือปลดมาใช้เป็นเข็มกลัดติดเสื้อ หรือกระทั่งประดับบนเรือนผม กลีบดอกระยับแสงรูปหัวใจทั้งสามในขนาดเท่ากัน ได้รับการจัดวางให้ผลิบานอยู่รอบเกสรเพชรลูกสามเม็ด

Placeholder image

Frivole clip pendant, very large model จี้เข็มกลัดฟริวอลขนาดใหญ่พิเศษทำจากทองคำขาวฝังเพชร

Placeholder image

อีกครั้งที่โมทิฟจำลองแบบดอกไม้ถักของฟริวอล ถูกนำมาใช้ร่วมกับลูกเล่นพลิกแพลงดัดแปลงประโยชน์ใช้งานผ่านเครื่องประดับซ่อนเวลา หน้าปัดนาฬิกาฝังเพชรเรียงแถวจิกไข่ปลา ทำหน้าที่บอกเวลาอย่างแยบคายภายใต้วงกลีบดอกติดตั้งแกนเดือยหมุน ช่อดอกไม้เลอค่านี้ยังสามารถใช้เป็นจี้ร้อยสร้อยคอสายโซ่ หรือนำไปประกอบบนโครงสร้างตัวเรือนเฉพาะรุ่นสำหรับใช้เป็นเข็มกลัดติดเสื้อ

Placeholder image

Frivole Secrète watch เครอื่ งประดบัซ่อนเวลา ตวัเรอืนทองคา ขาวฝังเพชร กลไกขับเคลื่อนระบบควอร์ตซ์ สามารถดัดแปลงเป็นเข็มกลัด (ดูภาพขา้งบน) และจีส้รอ้ยคอได

Craftmenship dedicated to Light

เพื่อจรัสประกายสว่างเรืองรองให้เนื้องาน Van Cleef & Arpels อาศัยเทคนิคขัดผิวเงาราวกระจก อันเป็นหนึ่งในค่านิยมของเมซง แต่ละกลีบดอกผ่านความพิถีพิถันทางงานฝีมือขัดผิว ทวีประกายเงางามของเนื้อทองให้สะท้อนแสงสุกสกาวเจิดจ้า
ประกายจรัสแสงสุกสว่างจากชิ้นงาน ยังอาศัยความวิจิตรบรรจงของตัวเรือนเปิดโปร่ง ซึ่งช่างทำตัวเรือนเครื่องประดับต้องใช้ความประณีตเป็นอย่างสูงในการฉลุช่องบนตัวเรือนทองคำ เพื่ออำนวยให้แสงส่องผ่านเนื้อ รัตนชาติที่บรรจงฝังจัดตำแหน่งรับแสง เทคนิคต่างๆ ตามขนบธรรมเนียมเครื่องประดับชั้นสูง ถูกระดมมา หลอมรวมกันเป็นผลงานเพื่อยกย่องความงดงามของธรรมชาติอย่างแท้จริง
สำหรับผลงานแต่ละชิ้น เมซงให้ความใส่ใจในรายละเอียดเต็มที่ต่อการคัดสรรอัญมณี ไพลินสีชมพูซึ่งประดับบน ตัวเรือนฟริวอลรุ่นใหม่ ล้วนมอบสีสดชัดสะกดสายตา ต้องแสงทอประกายกระจ่างจ้าดุจเป็นจุดกำเนิดแสงแฝงเร้นในชิ้นงาน เหล่านักอัญมณศาสตร์ผู้ชำนาญของ Van Cleef & Arpels ยังเลือกเพชรทุกเม็ดให้ตรงตามมาตรฐาน อันเคร่งครัดอย่างที่สุด นั่นก็คือ D ถึง F ในแง่ของสี และ IF ถึง VVS ในประเด็นของความกระจ่างใสในน้ำเพชร

Flora, a source of inspiration since 1906

Placeholder image

นับแต่ก่อตั้ง Van Cleef & Arpels นำความชื่นชม และหลงใหลในความงดงามตามจังหวะชีวิตของธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง แปรรูปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลามาถ่ายทอดสู่ผลงานในยุคต่างๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางศิลปะในแต่ละสมัย ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ, กำไล, ต่างหู และเข็มกลัด ล้วนเล่าเรื่องราวแห่งอาณาจักรพฤกษาผ่านงานฝีมือเรือนทองสุดประณีตที่รองรับความละเอียดซับซ้อนทางการร้อยเรียงเฉดสีของบรรดาอัญมณีเลอค่า

จากทศวรรษ 1930 เป็นต้นมา เมซงยังจุดประกายพิศวง สร้างความมหัศจรรย์ด้วยเสน่ห์มนตราของบรรดาเครื่องประดับอันแสดงถึงรสนิยมชมชอบต่อการซ่อนเร้น เก็บงำความลับ นั่นก็คือ secret watch หรือ “เครื่องประดับซ่อนเวลา” ทั้งดอกไม้ป่า และดอกไม้ในจินตนาการ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ปิดบังหน้าปัดนาฬิกาสุดหรูหราอันพร้อมทำหน้าที่บอกเวลาอย่างแยบคาย และทันสมัยไปพร้อมกัน สำหรับเครื่องประดับ Frivole คอลเลคชั่นใหม่ ซึ่งกำลังผลิดอกบานในสวนรัตนชาติของ Van Cleef & Arpels ถือเป็นผลงานสืบทอดขนบธรรมเนียมทางการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และบรรจงเรียงร้อยขึ้นใหม่ผ่านมุมมองของจินตกวีแห่งยุคสมัย

Fashion

Placeholder image

VIVIENNE WESTWOOD AND BURBERRY REVEAL CAMPAIGN FOR THEIR COLLABORATIONVIVIENNE WESTWOOD AND BURBERRY REVEAL CAMPAIGN FOR THEIR COLLABORATION

Vivienne Westwood และ Burberry ร่วมมือกันรังสรรค์คอลเลคชั่นสุดพิเศษ โดยได้ช่างภาพมากฝีมืออย่าง...

Placeholder image

เทคนิคการแต่งหน้าให้เข้ากับโทนสีของชุดไทย

ในปัจจุบันชุดไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นชุดประจำชาติที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ไม่เหมือนกับชาติอื่นๆ ด้วยการออกแบบและการตัดเย็บที่ประณีต บวกกับการสร้างสรรค์โทนสี และลวดลายบนผืนผ้าที่เกิดจากงานฝีมือของช่างไทยที่มีความพิถีพิถัน...

Placeholder image

งานแต่งแห่งปีระหว่างนักร้องหนุ่มสุดฮ็อต Nick Jonas และ Priyanka Chopra

Nick Jonas และ Priyanka Chopra ตัดสินใจสละโสดหลังจากคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่ง โดยทั้งคู่วางแผนจะแต่งงานกันสุดสัปดาห์นี้ โดยกำลังเดินทางไปสนามบินในมุมไบประเทศอินเดีย และจะมุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดงานแต่งงานของพวกเขาในเมือง Jodhpur...

Placeholder image

COMME des GARÇONS has now opened special installations for the collection at Dover Street Market locations around the world

After officially launching its new CDG line last week, COMME des GARÇONS has now opened special installations for the collection at Dover Street Market locations around the world.

Placeholder image

TOD’S FW18 GOMMINO COLLECTION


ทอดส์ (Tod’s) แบรนด์เครื่องหนังสัญชาติอิตาเลี่ยน นำเสนอไอคอนิคไอเท็มในฤดูใบไม้ร่วง - ฤดูหนาว 2018 กับรองเท้ากอมมิโน่ (Gommino) อันเป็นรองเท้ามอคคาซินยอดนิยมอันดับหนึ่งตลอดกาลจากทอดส์ ซึ่งในซีซั่นใหม่นี้ ทอดส์ได้เพิ่มเติมลูกเล่นและความพิเศษให้กับรองเท้ากอมมิโน่อย่างมากมาย...

Placeholder image

Bottega Veneta Cruise 2019 collection

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อน และน่าสนในของคอลเล็กชั่นนี้ ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์โทมัส ไมเยอร์ (Tomas Maier) จึงได้แบ่งคอลเล็กชั่นนี้ออกเป็นสามคอลเล็กชั่นย่อยๆ “เหมือนกับเป็นมินิคอลเล็กชั่น” Tomas Maier กล่าว “คอลเล็กชั่นแรกจะออกในเดือนพฤศจิกายน คอลเล็กชั่นต่อมาออกในเดือนธันวาคม และคอลเล็กชั่นที่สามในเดือนมกราคม...

Placeholder image

SALVATORE FERRAGAMO PRESENTS THE STUDIO BAG

SALVATORE FERRAGAMO UNVEILS THE STUDIO BAG ITS FIRST SIGNATURE HANDBAG LAUNCHED SINCE THE APPOINTMENT OF PAUL ANDREW AS WOMEN’S CREATIVE DIRECTOR.INSPIRED BY A POWERFUL SENSE OF CREATIVE KINSHIP...