Placeholder image


ดีทีจีโอได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ประจำปี 2022 และเป็นองค์กรแรกของไทย ที่ได้รับเลือกถึง 4 ปีติดต่อกัน


Placeholder image

Worlds Most Ethical Companies คือการให้เกียรติและยกย่ององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และมีการกำกับดูแลที่ดีที่สุด

15 มีนาคม 2565, นิวยอร์ก – บริษัทดีทึจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) ได้รับเลือกจากสถาบัน Ethisphere ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2022 หรือ 2022 “World’s Most Ethical Companies”

DTGO ถือเป็นองค์กรภาคธุรกิจแห่งแรกในไทยที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อกันถึง 4 ปี นับตั้งแต่ได้รับครั้งแรกในปี 2562 อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 5 บริษัทของภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการยกย่องในปีนี้อีกด้วย สำหรับปี 2022 มีองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมทั้งสิ้น 135 องค์กร จาก 22 ประเทศ และ 45 กลุ่มอุตสาหกรรม

นายปกิต เอี่ยมโอภาส รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “DTGO และกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงทีมงานทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและยินดีอย่างยิ่งที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่เข้มงวดของ World’s Most Ethical Companies รวมถึงทำให้มีองค์กรจากประเทศไทยได้อยู่ในรายชื่อระดับโลกจากสถาบันอันทรงเกียรตินี้อีกครั้ง”

“DTGO คือกลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจที่ให้ความสำคัญทั้งด้านธุรกิจและสังคม โดยเรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้แนวทาง Social integrated business ที่ดำเนินธุรกิจและทำกิจการเพื่อสังคมคู่ขนานกันไป โดยมีการจัดสรร 2% ของรายรับสูงสุดให้กับการริเริ่มและดำเนินโครงการภาคสังคม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับทุกสิ่งบนโลก ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ขององค์กรคือ “Adding Value in Everything We Do” ด้วยการยึดมั่นในแนวทางเหล่านี้ ทำให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดย MQDC บริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ DTGO ได้ร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ โรงพยาบาลสนามภาคเอกชนแห่งแรกในไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราได้ริเริ่มเพื่อสังคม”

Placeholder image

นายทิมโมธี เออร์บริช (Mr. Timothy Erblich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน Ethisphere กล่าวว่า “วันนี้ผู้นำธุรกิจต้องเผชิญหน้ากับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ทุกองค์กรยังคงดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความไว้วางใจ ซึ่งทำให้เกิดการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เรายังคงได้รับแรงบันดาลใจจากทุกองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการทำงาน เพื่อความซื่อสัตย์ ความยั่งยืน การกำกับดูแลที่ดี รวมไปถึงชุมชม ผมขอแสดงความยินดีกับ DTGO ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกในปีนี้”

การคัดเลือกองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมหรือ World’s Most Ethical Companies เป็นการคัดเลือกประจำปี โดยสถาบัน Ethisphere ซึ่งมีการประเมินภายใต้ระบบ Ethics Quotient (EQ) โดยองค์กรต่าง ๆ จะได้รับคะแนนจากการให้ข้อมูลผ่านคำถามกว่า 200 ข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรม บทบาททางสิ่งแวดล้อมและสังคม บทบาททางจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการ และการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่ง

“DTGO ได้นำกระบวนการประเมินของ Ethisphere มาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาหลักการและขั้นตอนการทำงานของเราให้อยู่ในระดับโลก” คุณปกิต กล่าว

“ขั้นตอนการประเมินจริยธรรมดังกล่าวประกอบด้วย 5 หมวดหลักคือด้านกระบวนการดำเนินงานด้านจริยธรรมและการกำกับดูแล ด้านการสร้างวัฒนธรรมด้านจริยธรรม ด้านหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรในฐานะพลเมืองที่ดี ด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านความเป็นผู้นำและชื่อเสียงขององค์กร เรามองว่าจริยธรรมและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร อีกทั้งความสำเร็จทางธุรกิจจะมีส่วนทำให้เราบรรลุเป้าหมายในการช่วยสังคมและโลกใบนี้ รวมไปถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศและทำให้ทุกคนค้นพบศักยภาพสูงสุดในชีวิต”

Placeholder image

DTGO มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการภาคสังคมผ่านการทำงานขององค์กรการกุศลมากมาย ซึ่งรวมถึงมูลนิธิพุทธรักษาที่เน้นด้านการศึกษา สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ ที่เน้นด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งงานด้านสาธารณสุขที่ร่วมมือกับองค์กรและมูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น

รายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมประจำปี 2565 https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

DTGO NAMED ONE OF “WORLD’S MOST ETHICAL COMPANIES” IN 2022 AS THAILAND’S 1st 4-TIME HONOREE

Placeholder image

Recognition honors companies demonstrating exceptional leadership and a commitment to business integrity through best-in-class ethics, compliance, and governance practices

15 March 2022, New York – DTGO has been recognized by Ethisphere, a global leader in defining and advancing the standards of ethical business practices, as one of the 2022 “World’s Most Ethical Companies”.

DTGO is Thailand’s only 4-time honoree, having now received the designation since 2019. The group is one of 5 companies in Asia to be listed. In 2022, 135 companies were recognized spanning 22 countries and 45 industries.

Placeholder image

Mr. Pakit Iamopas, Senior Vice Chairman of DTGO, said: “DTGO is thrilled to again meet the exacting standards of the World’s Most Ethical Companies, helping secure Thailand’s place on this prestigious global list.

“DTGO has a founding mission focused on both society and business. Under our socially integrated business approach we dedicate 2% of topline revenue to initiatives for the world, following our principle of ‘Adding Value in Everything We Do’. These values have helped us rise to the challenges of the pandemic. MQDC, the property developer within DTGO, helped set up ‘Light of Heart’, the country’s first private-sector field hospital, one of the group’s many recent initiatives for society.”

Mr. Timothy Erblich, Ethisphere CEO, said: “Today, business leaders face their greatest mandate yet to be ethical, accountable, and trusted to drive positive change. We continue to be inspired by the World’s Most Ethical Companies honorees and their dedication to integrity, sustainability, governance, and community. Congratulations to DTGO for earning the World’s Most Ethical Companies designation.”

Grounded in Ethisphere’s proprietary Ethics Quotient®, the World’s Most Ethical Companies assessment process includes more than 200 questions on culture, environmental and social practices, ethics and compliance activities, governance, diversity, and initiatives to support a strong value chain.

Placeholder image

“DTGO embraces Ethisphere’s assessment which helps us benchmark our principles and procedures globally,” said Mr. Iamopas.

“The assessment has 5 main sections: ethics and compliance program, culture of ethics, corporate citizenship and responsibility, governance, and leadership and reputation. We see ethics and integrity as crucial to sustainable business success. Our commercial achievement will let us further achieve our goals for society and the planet, conserving ecosystems and letting everyone achieve their full potential in life.”

DTGO is committed to combining business and societal contribution, working through non-profits including Buddharaksa Foundation, focused on education, and Blue Carbon Society, which counters climate change. We also address public health by working with other organizations and foundations.

Honorees

The full list of the 2022 World’s Most Ethical Companies can be found at https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

Fashion

Placeholder image

HERMÈS OPENS ITS 19TH LEATHER WORKSHOP IN SAINT-VINCENT-DE-PAUL (GIRONDE)

Ever since the house was established in 1837, Hermès has always sought to preserve the artisanal dimension of its manufacturing, which is a source of durability, creativity, agility and innovation.

Placeholder image

VALENTINO VINTAGE

The multiform universe of the Maison is composed of infinite constellations. They are the clothes of past collections. Ever-changing, in constant motion, yet almost eternal. Valentino Vintage is the first journey through these collections, now recognized, redefined, reinterpreted.

Placeholder image

DIOR PRESENTS SCARVES FROM THE 2022 CRUISE

Essential accessories in the Dior Cruise 2022 collection by Maria Grazia Chiuri, scarves are unveiled in a series of captivating shots by the photographer Brigitte Niedermair. Playing with duality at the intersection of Surrealism and mythology,...

Placeholder image

DKNY PURE Collection ในคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง ปี 2021

คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง ปี 2021 จาก DKNY แบรนด์ซึ่งมี DNA ของมหานครนิวยอร์กอย่างถ่องแท้ เมืองที่แม้จะเต็มไปด้วยความเร่งรีบวุ่นวายทว่าแฝงไปด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่น ทั้งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และความฝันที่เต็มไปด้วยพลังอย่างไม่มีที่สิ้นสุด...

Placeholder image

“Stella Shared 3” ยูนิเซ็กซ์แคปซูลคอลเลคชั่นใหม่จาก STELLA McCARTNEY

STELLA McCARTNEY นำเสนอ “Stella Shared 3” แคปซูลคอลเลคชั่นที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี โดยเป็นคอลเลคชั่นเสื้อผ้าที่เลือกสำรวจคุณค่าและสุนทรียะร่วมของเสื้อผ้าในคอลเลคชั่นฤดูหนาวปี 2021...

Placeholder image

DIOR PRESENTS THE DIOR BOBBY BAG IN A NEW EAST-WEST FORMAT

For the Dior 2022 Cruise collection, Maria Grazia Chiuri reinterpreted the iconic Dior Bobby bag in an original, rectangular East-West format. Available in black, latte, rose des vents pink, amber, or yellow, it comes with a short,...

Placeholder image

BURBERRY REVEALS THE HERO CAMPAIGN - STARING ADAM DRIVER

‘Creating a fragrance is such a personal and intimate process, and I especially felt this for Hero – my first fragrance for Burberry. I wanted Hero to encapsulate modern masculinity, to play on the essence of primal human and animal..