Placeholder image


Byredo Makeup Spring Collection 2021


Placeholder image

Spring Seen Through The Eyes Of Byredo:
Waterproof Mascara in Tears In Rain

ด้วด้ ยนวัตวั กรรมสูตสู รที่คิดค้นมาเป็นป็ พิเพิศษ Byredo's Waterproof Mascara สามารถติดทนทานยาวนาน 24 ชม. และ Smudge-proof ที่มาพร้อร้ มกับเนื้อนื้ สัมสั ผัสผั นุ่มนุ่ ละเอียดและชุ่มชุ่ ชื้นชื้ ด้วด้ ยสูตสู รกันน้ํา นี้เนี้หมาะกับสภาพอากาศที่ร้อร้ นชื้นชื้ เป็นป็ อย่าย่ งดี เสมือมืนกับชื่อชื่ของมาสคาร่าร่ ที่ต้องการสื่อสื่ ว่าว่ " Crying in the rain "

นอกจากนี้แนี้ ล้ววัสวั ดุขดุ องเนื้อนื้ แปรงทํา มาจากซิลิซิ ลิโคนแบบเดียดี วกับมาสคาร่าร่ รุ่นรุ่ คลาสสิคสิ ที่ทํา ให้ขห้ นตาดูหดู นา และเรียรีงเส้นส้ ยาว ซึ่งซึ่ ใช้ง่ช้ ง่ายและรวดเร็วร็

Byredo's Waterproof Mascara ทํา มาจากส่วส่ นผสมทางธรรมชาติ 89% และ Vegan 100%

Eyeliner in Practical Brown

นํา เสนอสัมสั ผัสผั ใหม่ที่ม่ ที่เหมาะแก่การใช้งช้ านด้วด้ ย Byredo's luminous brown Eyeliner ที่ให้เห้นื้อนื้ สัมสั ผัสผั แบบคมชัดชั และชิมชิ เมอร์ ที่ทํา ให้ดห้ วงตาดูอ่ดู อ่ นหวาน และนอกจากนี้ยันี้ งยั สามารถเบลนเนื้อนื้ สีใสีห้เห้กิดเป็นป็ เส้นส้ เงาหนาขึ้นขึ้ โดยเมื่อมื่ รอเส้นส้ อายไลน์เน์นอร์แร์ ห้งห้ ก็ ค่อยๆ เกลี่ยสีด้สี วด้ ยนิ้วนิ้ หรือรืว่าว่ แปรง ก็จะเผยประกายสีเสีหลือบมุก

Eyeshadow 5 colours in Dysco

อายชาโดว์มว์ าในตลับรูปรู หอยเชลล์เคลือบสีทสี อง โดยได้รัด้ บรั แรงบันบั ดาลใจมาจาก Seventies summers และ disco psychedelia ซึ่งซึ่โทนสีเสีปรียรีบเสมือมืนกับการไล่เฉดของแสงอาทิตย์ ที่เริ่มริ่ จากโทนสีอสีบอุ่นของธรรมชาติ ไปจนถึง คอปเปอร์ ชิมชิ เมอร์

อายชาโดว์แว์ บบ 5 สีนี้สี มีนี้ เมีนื้อนื้ สัมสั ผัสผั ละเอียด และสีที่สี ที่แน่นน่ ชัดชั ติดทนนาน ด้วด้ ยเนื้อนื้ สัมสั ผัสผั ที่ creamy นี้เนี้องเหมาะกับการ layer หรือรื ว่าว่ Blend สีด้สี วด้ ยนิ้วนิ้มือมืหรือรืแปรง

Mascara in Tears In Rain 1,700 THB.
Eyeliner in Practical Brown 1,520 THB.
Eyeshadow 5 colours in Dysco 2,700 THB.

วางจํา หน่ายที่ เคาน์เตอร์ BYREDO ร์ ชั้นชั้ M ห้าห้งสรรพสินสิ ค้าพารากอน

Spring Seen Through The Eyes Of Byredo:
The Tinted Lip Balm

Byredo's tinted lip balm ให้เห้นื้อนื้ สัมสั ผัสผั ชุ่มชุ่ ชื้นชื้ ที่ริมริฝีปาก และสีรสีะเรื่อรื่แบบธรรมชาติ ด้วด้ ยส่วส่ นผสมจากธรรมชาติ 100% และสูตสู ร vegan คอลเล็คชั่นชั่ นี้มีนี้ มี3 เฉดสีแสีบบธรรมชาติ ลิปบาล์มแบบมีสีมีมสี าในรูปรู แบบแท่ง ที่เป็นป็ เมทัลเคสแบบโค้ง และฝาปิดปิ แม็กม็ เนติค

Rosa: โทนสีชสีมพูระเรื่อรื่
Argila: โทนสีธสีรรมชาติ
Orca: โทนสีเสีอิร์ทร์ โทน

Tinted Lip Balm Rosa 1,700 THB.
Tinted Lip Balm Argila 1,700 THB.
Tinted Lip Balm Orca 1,700 THB.

วางจํา หน่ายที่ เคาน์เตอร์ BYREDO ร์ ชั้นชั้ M ห้าห้งสรรพสินสิ ค้าพารากอน

Fashion

Placeholder image

HERMÈS OPENS ITS 19TH LEATHER WORKSHOP IN SAINT-VINCENT-DE-PAUL (GIRONDE)

Ever since the house was established in 1837, Hermès has always sought to preserve the artisanal dimension of its manufacturing, which is a source of durability, creativity, agility and innovation.

Placeholder image

VALENTINO VINTAGE

The multiform universe of the Maison is composed of infinite constellations. They are the clothes of past collections. Ever-changing, in constant motion, yet almost eternal. Valentino Vintage is the first journey through these collections, now recognized, redefined, reinterpreted.

Placeholder image

DIOR PRESENTS SCARVES FROM THE 2022 CRUISE

Essential accessories in the Dior Cruise 2022 collection by Maria Grazia Chiuri, scarves are unveiled in a series of captivating shots by the photographer Brigitte Niedermair. Playing with duality at the intersection of Surrealism and mythology,...

Placeholder image

DKNY PURE Collection ในคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง ปี 2021

คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง ปี 2021 จาก DKNY แบรนด์ซึ่งมี DNA ของมหานครนิวยอร์กอย่างถ่องแท้ เมืองที่แม้จะเต็มไปด้วยความเร่งรีบวุ่นวายทว่าแฝงไปด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่น ทั้งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และความฝันที่เต็มไปด้วยพลังอย่างไม่มีที่สิ้นสุด...

Placeholder image

“Stella Shared 3” ยูนิเซ็กซ์แคปซูลคอลเลคชั่นใหม่จาก STELLA McCARTNEY

STELLA McCARTNEY นำเสนอ “Stella Shared 3” แคปซูลคอลเลคชั่นที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี โดยเป็นคอลเลคชั่นเสื้อผ้าที่เลือกสำรวจคุณค่าและสุนทรียะร่วมของเสื้อผ้าในคอลเลคชั่นฤดูหนาวปี 2021...

Placeholder image

DIOR PRESENTS THE DIOR BOBBY BAG IN A NEW EAST-WEST FORMAT

For the Dior 2022 Cruise collection, Maria Grazia Chiuri reinterpreted the iconic Dior Bobby bag in an original, rectangular East-West format. Available in black, latte, rose des vents pink, amber, or yellow, it comes with a short,...

Placeholder image

BURBERRY REVEALS THE HERO CAMPAIGN - STARING ADAM DRIVER

‘Creating a fragrance is such a personal and intimate process, and I especially felt this for Hero – my first fragrance for Burberry. I wanted Hero to encapsulate modern masculinity, to play on the essence of primal human and animal..