Placeholder image

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน และทอดพระเนตรการแสดงในงาน "90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร"


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์เพื่อสนองพระราชดำริในการส่งความช่วยเหลือไปยังข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งชาวไทยผู้ประสบความทุกข์ยาก จัดงาน “90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร” เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน และทอดพระเนตรการแสดงในงาน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เวลา 17.00 น. วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน พร้อมด้วย รศ.ดร.วีณา เชิดบุญชาติ ประธานจัดงานฯ และ คณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรการกล่าวอศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน และคณะกรรมการจัดงานฯ จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงจากองค์กรสมาชิกชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วยองค์กรในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชินูปถัมภ์ พระราชูปถัมภ์ รวม 10 องค์กร และจบลงด้วยบทเพลงอันไพเราะ “แผ่นดินของเรา” โดย ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน, ม.ล.สราลี กิติยากร, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล และตัวแทนจากองค์กรสมาชิกฯ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน ร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "Echo" และ "Somewhere Somehow" คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" และมีนักร้องอาชีพ อาทิ พลอย - ทิพย์ปริญา พันตาวงษ์กุล, ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ และ ผิงผิง – สรวีย์ ธนพูนหิรัญ จากรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ เป็นต้น

ภายหลังเสร็จสิ้นการแสดง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทาน ไปมอบให้แก่ศิลปินรับเชิญ และผู้ควบคุมวงดนตรี ประกอบด้วย ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ม.ล.สราลี กิติยากร ผู้แทนนักแสดง และนาวาเอก อภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ ผู้อำนวยการเพลง ก่อนเสด็จฯ กลับ

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวว่า ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2549 ซึ่งขณะนั้นกำลังมีเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นเป็นรายวัน ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน อาสาสมัคร ประชาชนในพื้นที่ แม้กระทั่งพระภิกษุสงฆ์ ต้องพบกับความสูญเสียอย่างน่าสลดใจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำรัสสอนคนไทยอยู่เนืองๆ ให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและไม่ทอดทิ้งคนไทยด้วยกันที่ตกทุกข์ได้ยาก โดยเฉพาะข้าราชการผู้น้อยกับพสกนิกร ที่ลำบากทรงห่วงใยในสวัสดิภาพและการดำรงชีวิตของราษฎรเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง

จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้สมาคมต่างๆ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมมือกันแสดงออกถึงความห่วงใยเพื่อนร่วมชาติผู้อยู่ห่างไกลถึงชายแดนใต้ เพื่อมิให้รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวและมีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไป ซึ่งทางชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินก็ได้รับสนองแนวพระราชดำรินี้ตลอดมา และยังได้เพิ่มกิจกรรมการช่วยเหลือข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือนและอาสาสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนทั่วประเทศ ตลอดจนประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ต่างๆ โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกองค์กรที่จะเดินตามรอยพระยุคลบาทแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงกำหนดจัดงานนี้ โดยเป็นการแสดงต่างๆ ขององค์กรสมาชิก เพื่อถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติพระผู้มีพระราชดำริริเริ่มก่อตั้งชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงมีพระราชปณิธานอันตั้งมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี เฉกเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามพระราชดำรัสเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2562 เสด็จฯ มาทรงเป็นประธาน และทอดพระเนตรการแสดงครั้งนี้

ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ และนายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เผยว่า สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงศึกษาชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ระหว่างปี พ.ศ. 2483 – 2489 คณะเซอร์ ครู นักเรียน ตลอดจนศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ทุกคน จึงน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระองค์เป็นแบบอย่างเสมอมา นอกจากทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พระองค์ยังเสด็จฯ ทรงเยี่ยมเยือนโรงเรียนถึง 4 ครั้ง โดยที่ผ่านมาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น “ศิษย์เกียรติยศ” ผู้ทรงเป็นปิ่นนารีศรีเซนต์ฟรังฯ รวมถึงงานครบรอบการก่อตั้ง 100 ปีที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ด้วย ส่วนการแสดงของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ฯ ครั้งนี้ตั้งใจถ่ายทอดความรักและความผูกพันระหว่างพระองค์กับโรงเรียนฯ ผ่านจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ Love At Sundown

รายชื่อองค์กรสมาชิกชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน 10 องค์กร
1.สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3.สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์
4.สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์
6.สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
7.สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
8.สตรีวิทยาสมาคมในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
9.สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
10.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ต้องการสอบถามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ติดต่อ คุณธชาษร อัสดาธร (เกล้า) โทร.098-263-9393

Fashion

Placeholder image

5 แบรนด์ใหม่ที่น่าจับตามองจาก CLUB 21 Multi-Label Women

คงปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเทรนด์แฟชั่นนั้นไม่เคยหยุดนิ่งและปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา รวมถึงความชื่นชอบในสไตล์เสื้อผ้าและแอคเซสเซอร์รี่ของแต่ละคนก็มีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป Club21 Multi-Label จึงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นเดสทิเนชั่นที่ตอบโจทย์และสามารถมอบประสบ

Placeholder image

VALENTINO GARAVANI Roman Stud Bag 3D OOH

Valentino นำเสนอกระเป๋าสุดคลาสสิกอันโด่งดัง Valentino Garavani Roman Stud วิวัฒนาการผลงานอันประณีตของหมุดอันเป็นซิกเนเจอร์ของเมซง ผ่านจอภาพเคลื่อนไหวสามมิติในสถานที่สุดพิเศษทั้งสี่แห่งทั่วทุกมุมโลกทั้ง New York’s Times Square, Tokyo’s Minami Aoyama,...

Placeholder image

TOD'S VACANZE ITALIANE

To present the upcoming Full Summer Men's and Women's collection, Tod's evocatively describes the atmosphere of a casual and relaxed Italian holiday lifestyle, where fun and joyful entertainments are the protagonists.

Placeholder image

BOTTEGA VENETA SALON 03 THE TURN

First introduced in Wardrobe 03 as part of the small leather goods collection, Salon 03 sees the development of the Turn Pouch in new sizes, colourways and material. It is now available in two sizes - small and medium.

Placeholder image

Red Carpet Collection

'Chopard Loves Cinema' An Haute Joaillerie collection freely inspired by movie masterpieces. Representing so much more than an oft-repeated refrain, ‘Chopard Loves Cinema’ is the theme chosen by Chopard to mark its activities at the 75th Cannes Film Festival,

Placeholder image

DOLCE&GABBANA X JUJUTSU KAISEN

Innovation, Made in Italy and the Japanese culture meet in the new Dolce&Gabbana x Jujutsu Kaisen Special Collection, creating new synergies between art and style. The Jujutsu Kaisen universe, which became highly popular in Japanese culture, has inspired...

Placeholder image

World of FENDI 2022 Showcasing the Maison’s Excellence through Exceptional Products

Following the opening of the FENDI boutique at The Shoppes at Marina Bay Sands in February 2022, the first 'World of FENDI'