Placeholder image


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ตามรอยคำสอนพระราชบิดา”

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ตามรอยคำสอนพระราชบิดา”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ตามรอยคำสอนพระราชบิดา” ซึ่งจัดขึ้นโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ ถวายรายงานถึงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ตามรอยคำสอนพระราชบิดา” เป็นการจัดแสดงผลงานที่สืบเนื่องมาจากพระกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษา และการวิจัย ตลอดจนพระภารกิจในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดแสดง ณ ศูนย์การค้าชั้นนำ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เดอะคริสตัล (เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา)ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์ พระราม ๙ และศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ถึง วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการจัดทำบทเพลง “เจ้าหญิงของปวงประชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดย คุณวีระนนท์ นวชานนท์ และคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง ขับร้องโดย คุณรัดเกล้า อามระดิษ คุณธีรภัทร์ สัจจกุล คุณกิตตินันท์ ชินสำราญ และคุณดรัลชรัส ศุขีวิริยะ เรียบเรียงออร์เคสตร้าโดยพงศ์ปณต สังข์สา อำนวยเพลงโดยอาจารย์ ดำริห์ บรรณวิทยากิจ และได้รับพระกรุณาธิคุณจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานให้เป็นเพลงประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วย

เนื้อหาของบทเพลงบรรยายถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ พระวิริยะอุตสาหะในการนำความรู้มาช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย พระวิสัยทัศน์กว้างไกลในการก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และพระปณิธานในการพัฒนาการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพื่อความสุขของประชาชน ตามรอยพระราชบิดาในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จึงทรงเป็นเจ้าหญิงผู้เป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ สามารถรับฟังผ่านทางวิทยุโทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Events

Placeholder image

สยามดิสคัฟเวอรี่ เปิดพื้นที่ “ปันกัน Share-rity Room” สังคมแห่งการแบ่งปัน จับมือ “ปันกัน” เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรียม สนามประลองพลังความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิยุวพัฒน์, บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท มาสเตอร์พีซ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด จัดโครงการ “ร่วมด้วย ช่วยปัน”...

Placeholder image

S&P รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2017

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย วิทูร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและบุคคล รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2017 ประเภทกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่ได้รับคำชื่นชมในด้านสินค้าหรือบริการจากผู้ใช้บริการ...

Placeholder image

TOD’S DOUBLE T COLLECTION นิยามความหมายใหม่ของแบรนด์ TOD’S

ฤดูกาล Fall/Winter 2017/18 นี้ Tod’s (ทอดส์) แบรนด์เครื่องหนังสุดคลาสสิคจาก ประเทศอิตาลีหยิบนาความเป็นดีเอ็นเอของแบรนด์ในรูปแบบใหม่ผ่านคอลเลคชั่น “Tod’s Double T” ที่พร้อมนาเสนอโลโก้ใหม่ล่าสุดผ่านการออกแบบอย่างลงตัวโดยการเลือกนาตัวอักษร “T”...

Accessories

Placeholder image

BVLGARI AND MASERATI THE MECHANICS OF EXCELLENCE

TWO NEW OCTO SPECIAL EDITIONS CELEBRATE AND PERPETUATE THE HIGHLY EXCLUSIVE PARTNERSHIP BETWEEN THE TWO BRANDS
Prestige, luxury, elegance and design: these are the keywords governing and guiding the partnership...

Placeholder image

Mademoiselle Longchamp


Mademoiselle Longchamp; independent, a traveller at heart, her style will take her both to the end of the street and to the end of the world. She is confident enough to create her own path in life and to make her own rules.

Placeholder image

Taylor Swift wears Serpenti in her latest Music Video "Look what you made me do"

American singer and songwriter, Taylor Swift (IG @taylorswift 102M followers) wears Bulgari’s iconic Serpenti Collection in the highly anticipated music video of her latest single...